Formulari de cerca

Museu Eclesiàstic

Els Museus de la Parròquia i de la Mare de Déu de les Santes són un dels principals atractius culturals de Cabanes. Ubicats en l'Església Parroquial de Sant Joan Baptista, patró del poble, alberga, entre altres, el tern més complet de la Comunitat Valenciana, confeccionat amb seda a València a principis del segle XVI. El Museu de la Mare de Déu de les Santes alberga l'aixovar de la patrona de Cabanes, la Mare de Déu de la Comunitat Valenciana que conserva més vestits, el més antic de principis del segle XVIII. L'aixovar es completa amb la roba blanca de la patrona (sinagües, camises...) i les joies que els devots han anat regalant a la Mare de Déu de les Santes, el Tresor de la Mare de Déu.

L'Església Parroquial de Cabanes, que és la segona més gran de la diòcesi Segorbe-Castelló, alberga en el seu interior obres dels pintors castellonencs Traver Calçada i Gabriel Pastor Sanchis. Les obres estan ubicades en la capella de la comunió, on es troba el sagrari, i en la sagristia del temple. Les pintures de Traver Calçada al·ludixen a la trobada de Crist amb els deixebles d'Emaús després de La Resurrecció i en la sagristia es representa la degollació de Sant Joan Baptista, patró de Cabanes.

L'obra de Gabriel Pastor Sanchis, en un buit de la paret esquerra de la capella, plasma una crucifixió, que presidix la imatge d'un Crist en la Cruz, molt venerada en la població, amb la Mare de Déu i Sant Joan a un costat i a l'altre, on apareixen arreplegats dos paisatges molt volguts a Cabanes, com el Calvari i l'ermita de les Santes.

El Museu Parroquial conserva peces d'orfebreria del segle XV i la talla en fusta de principis del XVII d'un Salvador eucarístic de gran bellesa i valor. A més s'ha recuperat una talla gòtica perduda en la guerra civil realitzada per l'escultor de Figueroles Antonio Gregori, titulada Santa Maria de Cabanes.

Imatges: 
museo1-bis.JPG
museo2-bis.JPG
museo4-bis.JPG
museo5-bis.JPG
Site developed with Drupal