Formulari de cerca

Prat de Cabanes

El Prat de Cabanes-Torreblanca és una estreta franja de terreny de marenys i pantans formada per depòsits quaternaris. Este espai natural està situat en la plana costanera que s'estén entre els termes municipals de Torreblanca i Orpesa del Mar, quedant limitada per la Serra d'Irta i la Serra de les Santes.El paisatge característic del Prat és el propi d'una zona humida litoral, separada del mar per un cordó de graves i cudols amb algunes zones de platja arenosa.

Es tracta d'una antiga albufera tancada per un cordó litoral de graves i cantells, colmatada per sediments de caràcter al·luvial (acumulacions de cantells calcaris amb potents intercalacions argiloses) procedents dels relleus circumdants.
 

El Prat de Cabanes-Torreblanca, com qualsevol altra zona humida, es caracteritza per la presència d'una làmina d'aigua, permanent en alguns llocs i estacional en altres. Este factor resulta essencial per a la seua conservació a llarg termini. La inundació periòdica de determinades zones està causada per les característiques de la marjal, ja que al ser una zona deprimida, el nivell freàtic pot arribar a la superfície.Altres aportes d'aigua, de poca importància, es produïxen només com a conseqüència de precipitacions extraordinàries. No existix en el Prat cap curs fluvial de règim. continu encara que sí que podem trobar brolladors d'aigua dolça que contribuïxen a mantindre zones inundades durant tot l'any.

Història
Entre les pràctiques productives realitzades en el Prat destaquen la ramaderia i l'extracció de torba. Esta última activitat va començar a realitzar-se a mitjan segle XIX, però va ser a finals de la dècada dels cinquanta quan va començar l'explotació industrial del jaciment. En l'actualitat, més de seixanta hectàrees de marjal han sigut transformades com a conseqüència d'esta activitat.

Com arribar
L'accés al Parc es realitza per Ribera de Cabanes, població des de la que es pot prendre una desviació situada en el quilòmetre 92 de la carretera N-340 cap al Centre d'Aqüicultura Torre de la Sal, on es troba el Centre d'Informació del Parc Natural. El visitant, si circula per l'autopista A-7, haurà de deixar la mateixa en l'eixida d'Orpesa per a accedir a les voltants d'este enclavament natural. Des de Torreblanca es pot accedir al Parc per la platja de Torrenostra.

Allotjament
L'acampada lliure no està permesa en el Parc Natural però són nombrosos els establiments hotelers i turístics en els municipis pròxims. També hi ha gran oferta de càmpings, situats principalment prop de la costa i en els principals nuclis turístics com a Torre de la Sal, Orpesa o Torrenostra.

Gastronomia
En les poblacions pròximes al Parc Natural es pot assaborir la cuina típica del litoral mediterrani. Són de gran interés els plats a base de peix o marisc i, per descomptat, l'excel·lent varietat d'arrossos. El visitant té l'opció de degustar els diferents tipus de paella, o bé, pot triar entre altres suggeriments menys conegudes dels restauradors.

 

Site developed with Drupal