Formulari de cerca

Torre del Carme

La despoblació patida per la zona litoral en el segle XV, no convertix la zona en un despoblat total, sinó que hi ha zones en què es continuen cultivant camps, com indica la Carta de Poblament de 1576 "No volem que esta concessió o donació feta a vosaltres de les terres i altres coses de tal terme de Torreblanca cause cap perjuí a aquells terratinents que al present amb just títol, posseïxen en tal terme terres cultivades que a vosaltres no vos concedim...", és a dir hi ha gents de l'interior que baixen a cultivar les terres de la Ribera i que per la distància han de romandre alguns dies en la zona. Estes torres servien en cas de perill als llauradors si els pirates arribaven d'improvís a la costa. La seua actual denominació de Mañez es deu al cognom dels seus últims posseïdors.

Es troba en la Ribera de Cabanes, rodejada de camps d'arbres fruiters, junt amb ella hi ha una edificació adossada, hui utilitzada per a magatzem agrícola. Posseïxes característiques molt semblants a les seues pròximes torres "Dels Gats", "Carmelet" i "La Sal", situades també el la Ribera de Cabanes.
La torre és de planta quadrada i tres plantes. Posseïx una garita redona en una dels seus cantons i s'aprecien restes d'una altra en el cantó oposat. S'accedix a la torre a través de la construcció adossada.

Posseïx 2 finestres xicotetes i un balcó de recent obertura en la fatxada recaient a sud-est i altres dos en la nord-est. La torre de maçoneria amb carreus en els cantons. Els murs exteriors es troben en bon estat de conservació, encara que l'obertura del buit del balcó introduïx elements impropis en la torre.
La garita del cantó sud està pràcticament destruït i l'interior de la torre es troba en mal estat.

 

Site developed with Drupal