Formulari de cerca

Torre dels Gats

La despoblació patida per la zona litoral en el segle XV, no convertix la zona en un despoblat total, sinó que hi ha zones en què es continuen cultivant camps, com indica la Carta de Poblament de 1576 "No volem que esta concessió o donació feta a vosaltres de les terres i altres coses de tal terme de Torreblanca cause cap perjuí a aquells terratinents que al present amb just títol, posseïxen en tal terme terres cultivades que a vosaltres no vos concedim...", és a dir hi ha gents de l'interior que baixen a cultivar les terres de la Ribera i que per la distància han de romandre alguns dies en la zona.
Estes torres servien en cas de perill als llauradors si els pirates arribaven d'improvís a la costa. Les seues actuals denominacions dels Gats i Va falcar es deuen al malnom i al nom, respectivament, dels seus últims posseïdors. Es troba en la Ribera de Cabanes, en el camí de les Torres, cridat així per conduir tant a la Torre dels Gats com a la seua veïna Carmelet.

Este mateix camí conduïx a l'església fortificada d'Albalat i al castell del mateix nom. En l'actualitat l'autopista A-7 discorre en paral·lel a este camí, molt pròxima a les torres. Està rodejada de camps d'arbres fruiters i junt amb ella hi ha una edificació adossada de maçoneria, hui utilitzada per a magatzem agrícola.

Posseïx característiques molt semblants a les seues pròximes "Carmelet", "La Sal" i "Del Carmen", situades també en la Ribera de Cabanes. La torre és de planta quadrada i tres plantes. Posseïx garites redones en dos cantons oposats. En la coberta s'aprecia una espitllera apaïsada. L'accés es fa a través de l'edificació confrontant. Posseïx dos finestres quadrades en la fatxada sud-est. La torre és de maçoneria, amb els cantons i els reassetjats de la porta i finestra de carreus.

Site developed with Drupal