Formulari de cerca

Torre la Sal

La torre es troba junt amb la platja on a més es localitza un jaciment d'època ibèrica. Este es troba molt desmantellat per efecte de les aigües. Les excavacions realitzades en 1987 van deixar a les descobertes restes de basaments construïts amb "opus caementicum" junt amb àmfores trencades i un magatzem d'àmfores tipus Dressel, paregudes a les trobades en un jaciment subaquàtic pròxim. Davant del poblat hi ha una zona en el mar amb abundants restes d'àmfores de tipologia púnica i romana. En l'actualitat la torre es troba junt amb un càmping i un restaurant. És de planta quadrada d'uns sis metres de costat. Disposa carreus en els cantons i de maçoneria irregular en la resta de les parets. La porta és d'arc de mig punt i tres escalons recaient a la fatxada que dóna a Orpesa.

Damunt de la porta posseïx un matacà, així com un altre en el cantó contigu. Posseïx característiques molt semblants a les seues pròximes torres "Dels Gats", "Carmelet" i "Del Carmen", situades també en la Ribera de Cabanes.

Site developed with Drupal