Formulari de cerca

Tauler d' Anuncis

Tots els arxius es troben en format d'Acrobat Reader (.pdf)

-ANUNCI PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA EN EL PROCÉS SELECTIU PER A CREACIÓ BOSSA AUX. ADMINISTRATIUOS

Anunci puntuació total

-ANUNCI PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL PRIMER EXERCICI FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER A CREACIÓ BOSSA AUX. ADMINISTRATIUS

Anunci puntuació test

- ANUNCI RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS PER AL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ DE BOSSA D' AUX.ADMINISTRATIUOS I DATES EXAMEN:
Anunci relació definitiva admesos i exclosos. Dates examen

RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER AL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ DE BOSSA D' AUX.ADMINISTRATIUS:

Anunci aspirants admesos i exclosos

- CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D'UNA BOSSA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS:

Bases que han de regir la convocatòria per a la formació d'una bossa d'auxiliars administratius, per a posteriors nomenaments interins o contractes laborals temporals, per mitjà del sistema de concurs-oposició (22/12/2014)

Site developed with Drupal