Formulari de cerca

Telèfons d' Interés

DEPENDÈNCIES

Ajuntament. Tfn: 964 331001

Tenencia Alcaldia Venda Sant Antoni - Estació. Tfn: 964 319659

Servicis Socials. Tfn:964 331112

Biblioteca. Tfn: 964 657115

Oficina de Turisme. Tfn: 964 657032

Casal Jove. Tfn: 964 332275

Escola Infantil Municipal. Tfn. 964 331534

 

COL.LEGIS

CEIP Ntra Sra del Bon Succés. Tfn: 964 738370

IES Alfonso XIII. Tfn: 964 399020

 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Ambulatori Cabanes. Tfn: 964 739470

Ambulatori Ribera de Cabanes. Tfn: 964 739772

Ambulatori Benlloch. Tfn: 964 739490

Centre de Salut Vall D'Alba. Tfn: 964 390400

Hospital General de Castelló. Tfn: 964 726500

Hospital Provincial de Castelló. Tfn: 964 359700

Hospital de La Magdalena. Tfn:  964 244401 / 964 253736

Hospital de la Plana. Tfn: 964 399775

Ciutat Sanitària La Fe. Tfn: 964 862700

 

FARMÀCIES

Mª Ángeles Colino. Tfn: 964 331338

Gilabert Tomás Riverola. Tfn: 964 331129

Ribera de Cabanes.

 

ALTRES

Guardia Civil (Cabanes). Tfn: 964 331002 / 062

Consorci de resídus. Tfn: 900103662

Correus Cabanes. Tfno: 964 331556

Parròquia Sant Joan Baptista (Cabanes). Tfn: 964 331034

Parròquia Ntra Sra de l' Assumpció (La Ribera): Tfn de contacte: 676916540

FACSA Cabanes. Tfn: 964 332170

RENFE (Castelló). Tfn: 964 214532

Bombers. 085

Coordinació emergències. 012

Site developed with Drupal